Bli medlem i MKK

Ett medlemskap i Mälarstadens Konståkningsklubb kostar 200 kronor per person. Familjemedlemskap kostar 300 kronor per familj. Det går bra att registrera även de familjemedlemmar som inte åker själva – på så sätt får föreningen fler medlemmar och större kraft att påverka.

  • Medlemsavgiften skall vara betald senast den 30/9 för kommande säsong.

Så gör du

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften på bankgironummer 763-8174 samt uppger namn och personnummer på den som anmälan avser. Vid familjemedlemskap, vänligen uppge namn och personnummer på samtliga familjemedlemmar. Maila info@malarstadenskk.se med namn och födelsedata för de som ingår i familjemedlemskapet.

Vill du börja i vår skridskoskola eller nybörjargrupp?